Hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Ngày 13/01/2016, TTYT Hòa Vang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự có ThS.BS.Ck2 Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc; BS Trần Sỹ Phó Giám Đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm, các Trưởng Khoa Phòng, Đội Trạm,
Mở đầu hội nghị ThS.BS.Ck2 Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm đã Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác y tế năm 2016 trong đó nêu ra những nhiệm vụ đã đạt được và hạn chế trong năm 2016 đồng thời nêu phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Tiếp theo BS Trần Sỹ Phó Giám Đốc, Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Công khai tài chính công đoàn.
Sau phần Thảo luận, là phần Giao chỉ tiêu thi đua năm 2017 và triển khai một số công tác quan trọng trong thời gian đến và phần ký cam kết “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh năm 2017”. Cuối cùng là phần tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân đạt thành tích trong năm 2016./.13
Một số hình ảnh :
tongketnam2016 (1)ThS.BS.Ck2 Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm đã Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác y tế năm 2016 
tongketnam2016 (7)BS Trần Sỹ Phó Giám Đốc, Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo tổng kết công tác công đoàn

tongketnam2016 (6)

tongketnam2016 (5)Lễ ký cam kết “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh năm 2017”

tongketnam2016 (4)

tongketnam2016 (3)Phần tuyên dương khen thưởng

tongketnam2016 (2)