Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2,3 thuộc dự án: Mua sắm hoá chất và vật tư y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang