Kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

Nhân kỷ niệm 87 năm thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018). Ban Thường vụ Đoàn Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Trung tâm với Đoàn thanh niên và triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị cho Đoàn Thanh niên.

Chương trình là cơ hội để các bạn Đoàn viên tại Trung tâm bày bỏ những tâm tư, nguyện vọng của mình với Lãnh đạo đơn vị.  Tạo điều kiện cho lãnh đạo trực tiếp trao đổi, năm bắt nguyện vọng của Đoàn viên thanh niên trong tình hình hiện nay.