Kỷ niệm 10 năm Ngày BHYT Việt Nam (01/7/2009 – 01/7/2019) “Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”