Lễ công bố quyết định thành lập, chia tách, đổi tên, sáp nhập các Khoa phòng

Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-SYT ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Trung tâm Y tế Hòa Vang trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Trung tâm Y tế Hòa Vang đã thực hiện thành lập, chia tách, đổi tên, sáp nhập các Khoa phòng đi vào hoạt động ngày 01/11/2018 bao gồm :
+ Đổi tên Phòng Kế hoạch Tổng hợp thành Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ.
+ Đổi tên Khoa Cận Lâm Sàng thành Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh.
+ Thành lập Khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng.
+ Thành lập Khoa Nội tổng hợp – Truyền nhiễm
+ Thành lập Khoa Nhi
+ Sáp nhập Thành lập Khoa Ngoại tổng hợp – Chăm sóc sức khỏe sinh sản.
+ Thành lập Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS
+ Thành lập Khoa Khám bệnh
+ Thành lập Khoa Gây mê – Hồi sức cấp cứu
+ Thành lập Khoa An toàn thực phẩm.

THÔNG BÁO cho quý bệnh nhân và quý cơ quan đơn vị được biết để liên hệ công tác.