Lễ tổng kết năm 2017

Hôm nay, ngày 04 tháng 1 năm 2018 tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đã diễn ra lễ tổng kết tình hình thực hiện công tác y tế năm 2017 và Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018