Những điều cần biết về tiêm vắc xin phòng COVID -19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi