Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Dịch vụ xét nghiệm nước RO chạy thận nhân tạo

Tải file tại đây