Tăng cường thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả mùa nắng nóng

hoa vang