Tập huấn vệ sinh lao động, sơ cấp cứu cho các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2019.

Ngày 19-20/9/2019. Thực hiện KH số 885/ KH-TTYTHHV ngày 04 tháng 9 năm 2019 của TTYT huyện Hòa Vang về việc Tổ chức lớp tập huấn vệ sinh lao động, sơ cấp cứu cho các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2019.

Với sự hỗ trợ giảng viên từ Khoa Bệnh Nghề nghiệp thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, TTYT huyện Hòa Vang tổ chức lớp tập huấn sơ cấp cứu, tuyên truyền cho người lao động quy định, quy trình về vệ sinh lao động. Tham dự lớp tập huấn có sự tham gia của đại diện Ban giám đốc Trung tâm, Cán bộ giảng dạy từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, cán bộ Khoa Y tế Công cộng và Dinh dưỡng và đại diện lãnh đạo, người phụ trách công tác an toàn lao động của hơn 60 doanh nghiệp trên địa bàn.  

Trong hai ngày tập huấn, Giảng viên từ TTKSBT Đà Nẵng cùng cán bộ TTYT huyện Hòa Vang đã tuyên truyền, phổ biến và huấn luyện cho người lao động quy định, quy trình về vệ sinh lao động. Đảm bảo người lao động hiểu rõ và thực hành tốt các biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tổ có hại tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, hướng dẫn và huấn luyện người tham gia lao động nắm được qui trình sơ cấp cứu ban đầu tạo cơ sở và thực hành tốt sơ cấp cứu khi có tai nạn xảy ra.