Thông báo danh sách đủ điều kiện xét tuyển và thời gian sát hạch xét tuyển viên chức năm 2018

Download: danh sách đủ điều kiện xét tuyển, thời gian phát thẻ dự thi, phổ biến nội quy và nội dung kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2018