Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thuốc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang