Thư mời chào giá cung ứng vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất đặc thù bổ sung năm 2023