Triển khai lại dịch vụ khám sức khỏe lái xe (bắt đầu từ ngày 06/5/2024)

Sau một thời gian ngừng cung cấp dịch vụ khám sức khỏe lái xe do việc cung ứng hóa chất xét nghiệm bị gián đọan, nay Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đã thực hiện lại đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật đáp ứng đầy đủ cho việc khám sức khỏe lái xe theo Quy định mới.

Thời gian bắt đầu từ ngày 06/5/2024

Vậy Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang xin thông báo cho bà con nhân dân được biết, hiện Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đã thực hiện việc khám sức khỏe cho người đủ điều kiện lái xe cho công dân có nhu cầu, xin trân trọng thông báo!