Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu năm 2021

Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm khẩu trang N95 hoặc tương đương phục vụ nhu cầu sử dụng điều trị bệnh nhân COVID-19 và bệnh nhân thận nhân tạo F1 của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2021

Xem chi tiết tại đây