Về việc yêu cầu tham gia cung cấp phụ kiện thay thế, sửa chữa Bộ ghế khám điều trị Răng Hàm Mặt