Chương trình sinh hoạt khoa học “Nâng cao hiệu quả cấp cứu hội chứng vành cấp ngay từ tuyến y tế cơ sở”.

Thực hiện thông báo số 1228/TB-TTYTHHV ngày 20/7/2023 của Trung tâm Y tế Hòa Vang về thực hiện chương trình sinh hoạt khoa học “Nâng cao hiệu quả cấp cứu hội chứng vành cấp ngay từ tuyến y tế cơ sở”.

Nhằm cập nhật kiến thức cho nhân viên Y tế, đánh giá kết quả thực hiện công tác cấp cứu hội chứng vành cấp tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang trong thời gian qua. Ngày 28/7/2023,Trung tâm Y tế Hòa Vang phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng triển khai chương trình sinh hoạt khoa học cho các đối tượng bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, nhân viên thuộc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang. cụ thể như sau:

  1. Chủ trì: BS. CKII. Võ Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm Y tế
  2. Báo cáo viên: Bs CKII. Hồ Văn Phước, Bs CKII. Huỳnh Hữu Năm, Ths Bs. Nguyễn Trần An, Khoa Can thiệp tim mạch, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng

Nội dung

– Báo cáo hoạt động PCI NETWWORK Hòa Vang-Đà Nẵng trong thời gian qua

– Nâng cao hiệu quả cấp cứu toàn diện Hội chứng vành cấp

Chương trình sinh hoạt khoa học đạt hiệu quả cao với sự tham gia của hơn 70 nhân viên y tế , bao gồm Ban giám đốc; Các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng thuộc các khoa, phòng, Trạm Y tế xã.

Một số hình ảnh tại chương trình sinh hoạt khoa học được ghi nhận