Tuesday, July 23, 2024

Trung tâm Y tế Hòa Vang làm theo Bác Hồ (Đà Nẵng TV1)

https://www.youtube.com/watch?v=EeqoBclxdPs

Trung tâm Y tế Hòa Vang hướng dẫn đặt lịch hẹn đăng ký khám...

Nhằm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, bắt đầu từ ngày 15/4/2018 Trung tâm...

Tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử đợt 1 năm 2018

     Thực hiện Kế hoạch số 957/KH-TTYTHV ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang về việc...

Tập huấn triển khai thực hiện 5s khối y tế dự phòng và 11...

Nhằm triển khai tổ chức thực hiện tốt việc thực hiện kế hoạch 5s (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵng sàng)...