Triển khai phương án hẹn giờ khám chữa bệnh tại bệnh viện