Thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Vang theo thông tư 39

Thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Vang theo thông tư 39

Dowload: Thông báo Thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Vang

Download: Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Vang