Tập huấn triển khai thực hiện 5s khối y tế dự phòng và 11 trạm y tế xã năm 2018

Nhằm triển khai tổ chức thực hiện tốt việc thực hiện kế hoạch 5s (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵng sàng) trên toàn Trung tâm. Đối tượng tham gia đợt 2 gồm Khối y tế dự phòng và 11 trạm y tế xã.