Monday, December 4, 2023

Tập huấn triển khai thực hiện 5s khối y tế dự phòng và 11...

Nhằm triển khai tổ chức thực hiện tốt việc thực hiện kế hoạch 5s (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵng sàng)...

Trung tâm Y tế Hòa Vang hướng dẫn đặt lịch hẹn đăng ký khám...

Nhằm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, bắt đầu từ ngày 15/4/2018 Trung tâm...

Tập huấn Quy tắc ứng xử; Đổi mới phong cách, thái độ phục...

Vào lúc 15h00 ngày 30/03/2017 tại Hội trường tầng 3 Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, TTYT Hòa Vang đã tổ chức Tập huấn...
hoa vang

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 2017

Tải file  Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 2017

Thành lập ban chỉ đạo đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng...

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO "ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA...