Tuesday, June 25, 2024

Chương trình sinh hoạt khoa học “Nâng cao hiệu quả cấp cứu hội chứng...

Thực hiện thông báo số 1228/TB-TTYTHHV ngày 20/7/2023 của Trung tâm Y tế Hòa Vang về thực hiện chương trình sinh hoạt khoa học...

Sinh hoạt khoa học “Kiểm soát huyết áp toàn diện – Xu hướng mới...

Chương trình sinh hoạt khoa học “Kiểm soát huyết áp toàn diện - Xu hướng mới điều trị cập nhật từ Hội Tim mạch...

Khám sàng lọc và tư vấn truyền thông về bệnh võng mạc đái tháo...

Kế hoạch triển khai mở rộng hoạt động khám sàng lọc và tư vấn truyền thông về bệnh võng mạc đái tháo...