Monday, December 4, 2023

Hội nghị triển khai nghị quyết số 03-NQ/TƯ ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ...

Ngày 05 tháng 5 tại hội trường Trung tâm Y tế Hòa Vang đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 03-NQ/TƯ...
hoa vang

Sử dụng phần mềm xe buýt trên điện thoại thông minh

click: Sử dụng phần mềm xe buýt trên điện thoại thông minh
hoa vang

Đề án thống nhất quản lý và sử dụng số điện thoại đường dây...

Click vào: CV Đề án giai đoạn 2 Đề án thống nhất quản lý và sử dụng số điện thoại đường dây nóng

Kế hoạch cải cách hành chính 2017

Xem Kế hoạch Xem KH phụ lục

Tập huấn Quy tắc ứng xử; Đổi mới phong cách, thái độ phục...

Vào lúc 15h00 ngày 30/03/2017 tại Hội trường tầng 3 Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, TTYT Hòa Vang đã tổ chức Tập huấn...