Tuesday, June 25, 2024

Tập huấn phòng cháy, chữa cháy năm 2018

Trung tâm Y tế huyện  Hòa Vang Trung đã diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ công chức, viên chức,...
hoa vang

(Video) Thông báo thu tiền giữ xe tại Trung tâm Y tế Hòa Vang

https://www.youtube.com/watch?v=EGpR2CdKmNc&feature=youtu.be
hoa vang

Thông báo danh sách đủ điều kiện xét tuyển và thời gian sát hạch...

Download: danh sách đủ điều kiện xét tuyển, thời gian phát thẻ dự thi, phổ biến nội quy và nội dung kiểm tra,...
hoa vang

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Download: Thông báo xét tuyển viên chức năm 2018
hoa vang

Triển khai nghị định số 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về...