Đại hội công đoàn Trung tâm Y tế Hòa Vang lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2022

Vừa qua, Công đoàn Trung tâm y tế Hòa Vang đã  tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có Ông Nguyễn Văn Lộc – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế TP Đà Nẵng và hơn 113 đoàn viên công đoàn tiêu biểu đại diện cho 273 đoàn viên công đoàn Trung tâm y tế trong toàn huyện.

Những hình ảnh của đại hội