Hội nghị “Cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2019″

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả và chất lượng Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0 Ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y; Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang tổ chức Hội nghị “Cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2019” với các nội dung cụ thể như sau:

  1. Tại sao phải cải tiến chất lượng bệnh viện – Bs. Nguyễn Đại Vĩnh
  2. Báo cáo kết quả thực hiện cải tiến chất lượng bệnh viện giai đoạn 2013-2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 – Ds. Trần Ngọc Sơn.
  3. Vai trò của Điều dưỡng trong việc xây dựng văn hóa chất lượng bệnh viện – ĐD. Đặng Thị Công
  4. Té ngã trong bệnh viện: thực trạng, nguyên nhân, giải pháp – Bs. Trần Quốc Thái
  5. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động dinh dưỡng tiết chế – Bs. Nguyễn Sỹ

Qua nội dung các bài báo cáo nhằm truyền thông nâng cao nhận thức cho đội ngũ Lãnh đạo các khoa/phòng và tất cả cán bộ y tế trong việc thực hiện cải tiến chất lượng bệnh viện đáp ứng sự hài lòng người bệnh.

Xây dựng “Văn hóa chất lượng bệnh viện” . Phấn đấu năm 2019, điểm đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0) tăng 0,1 điểm so với năm 2018 và đích đạt được là 4.0 điểm. (Trích Nghị quyết Hội nghị Đại biểu CBCCVC năm 2018 của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang).

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, BSCKII. Nguyễn Đại Vĩnh, Bí thư Đảng bộ- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang nhấn mạnh: Tất cả cán bộ, nhân viên y tế phải quyết tâm thực hiện cải tiến chất lượng bệnh viện nhằm cải tiến liên tục trong việc “Cung cấp dịch vụ”cho người bệnh, đạt được mục tiêu theo Nghị quyết Hội nghị Đại biểu CBCCVC năm 2018 đề ra./.