Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 06 – CT/HU ngày 11/01/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác Dân số & Phát triển giai đoạn 2021 – 2025.

Sáng ngày 14/01/2021, Huyện ủy Hòa Vang tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 06 – CT/HU ngày 11/01/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác Dân số & Phát triển giai đoạn 2021 – 2025.

Cũng trong Hội nghị sáng nay Ban Chỉ đạo công tác Dân số & Phát triển huyện Hòa Vang tổ chức Tổng kết công tác Dân số và Phát triển năm 2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Thành phần đến dự có các đồng chí: B.s chuyên khoa II Huỳnh Bá Tân – Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ thành phố; Lê Văn Hùng Vương – Uy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Nguyễn Thúc Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác DS-PT huyện; B.s Chuyên khoa II Nguyễn Đại Vĩnh – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang cùng với các thành viên Ban chỉ đạo huyện, 11 Đảng ủy xã, Ban Dân số 11 xã, các cá nhân, tập thể khen thưởng và Đài truyền hình huyện đưa tin bài.

Tin, bài: Phòng Dân số