Hội nghị tổng kết chương trình khám sàng lọc, khám và điều trị bệnh nhân trầm cảm tại huyện Hòa Vang năm 2018

     Chiều nay ngày 9 tháng 7 năm 2018 tại Trung tâm Y tế Hòa Vang đã diễn ra Hội nghị Báo cáo khám sàng lọc bệnh nhân trầm cảm tại cộng đồng huyện Hòa Vang năm 2018 sau thời gian 4 tháng khám sàng lọc bệnh trầm cảm tại 11 xã trên địa bàn huyện Hòa Vang, các xã trên địa bàn đã tích cực phối hợp với bác sỹ bệnh viện Tâm Thần và chuyên trách tâm thần huyện Hòa Vang làm tốt công tác khám sàng lọc bệnh trên địa bàn và điều trị.