Hội nghị tổng kết công tác công đoàn TTYT huyện Hòa Vang năm 2015

Ngày 27/01/2016, Công đoàn TTYT huyện Hòa Vang tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm 2016.
Năm 2015, công tác công đoàn Ngành Y tế đã đạt được những kết quả cụ thể:
Kết quả phong trào thi đua năm 2015:
– Tập thể:
+ Danh hiệu Lao động xuât sắc: 06 tập thể
+ Danh hiệu Lao động tiên tiến: 10 tập thể
– Cá nhân:
+ Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở: 16 người;
+ Danh hiệu lao động tiên tiến: 183 người.
Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Hòa Vang đạt danh hiệu: “Công đoàn cơ sở vững mạnh”
Bằng khen của các cấp:
– Bộ Y tế: Bằng khen chuyên đề công tác TCMR: 02 tập thể, 02 cá nhân.
– Công đoàn Y tế Việt Nam: Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước đảm việc nhà giai đoạn 2010- 2015”: 01 các nhân.
– Cấp thành phố: Bằng khen chuyên đề “Xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010- 2015”: 02 các nhân.
Công tác đào tạo:
– Về chính trị: 04 người (01 đồng chí học lớp Cao cấp chính trị, 03 đồng chí học lớp Trung cấp chính trị – Hành chính).
– Về chuyên môn:
+ Đào tạo dài hạn: 01 người
+ Đào tạo định hướng chuyên khoa: 02 người
+ Đang học Đại học: 04 người
Công tác tuyên truyền, giáo dục
– Phối hợp với chính quyền tuyên truyền, tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2; 85 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2), vui Tết đón xuân Ất Mùi, Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 gắn với đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế lần thứ II và thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” với 10 nội dung đã đăng ký và công khai tại Bệnh viện.
– Tiếp tục triển khai việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của CCVC, NLĐ làm việc tại các cơ sở y tế.
– Phối hợp với chính quyền triển khai Kế hoạch “Đổi mới phòng cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.
Công tác xây dựng tổ chức
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Công đoàn cơ sở năm 2015.
– Phối hợp với chính quyền tổ chức thành công Hội nghị CBCCVC; Ký cam kết thực hiện “Bệnh viện vệ sinh” tại 21 đơn vị trực thuộc.
– Nhận phụng dưỡng đến cuối đời Mẹ Việt Nam anh hùng Phùng Thị Lý tại xã Hòa Tiến. Mỗi tháng hỗ trợ 500.000 đồng từ nguồn kinh phí đóng góp của Đoàn viên công đoàn.
– Trong năm đã giới thiệu kết nạp: 04 đảng viên mới.
tongketcongdoannam2015
Đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành y Tế TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
trungtamytehoavang.com.vn