Kế hoạch hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2021

Xem chi tiết tại đây