Khóa đào tạo Cấp cứu ngừng Hô hấp tuần hoàn

Ngày 26 tháng 1 năm 2018 TTYT  Hòa Vang đã phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo Cấp cứu Y khoa thuộc Trường Đại Học Y dược Huế tổ chức Khóa đào tạo Cấp cứu ngừng Hô hấp Tuần hoàn và cấp giấy chứng nhận cho 18 cán bộ y tế tại TTYT Hòa Vang. Các cán bộ Giảng dạy là những cán bộ Giảng dạy của Trường Đại Học Y dược Huế đã được cấp Chứng nhân của Hiệp hội Tim Mạch Hoa Kỳ (AHA)