Sinh hoạt khoa học “Kiểm soát huyết áp toàn diện – Xu hướng mới điều trị cập nhật từ Hội Tim mạch học Việt Nam VNHA2022 và Giải pháp tuân thủ trong điều trị bệnh Tăng huyết áp”.

Chương trình sinh hoạt khoa học Kiểm soát huyết áp toàn diện – Xu hướng mới điều trị cập nhật từ Hội Tim mạch học Việt Nam VNHA2022 và Giải pháp tuân thủ trong điều trị bệnh Tăng huyết áp.

Thực hiện thông báo số 1227/TB-TTYTHHV ngày 20/7/2023 của Trung tâm Y tế Hòa Vang về thực hiện chương trình sinh hoạt khoa học Kiểm soát huyết áp toàn diện – Xu hướng mới điều trị cập nhật từ Hội Tim mạch học Việt Nam VNHA2022 và Giải pháp tuân thủ trong điều trị bệnh Tăng huyết áp.

Nhằm cập nhật kiến thức cho nhân viên Y tế, đánh giá hiệu quả chăm sóc sức khỏe bệnh nhân cũng như công tác quản lý đối với bệnh Tăng huyết áp, cập nhật xu hướng điều trị mới, giải pháp tuân thủ điều trị bệnh tăng huyết áp từ Hội tim mạch học Việt Nam. Ngày 25/7/2023,Trung tâm Y tế Hòa Vang phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng triển khai chương trình sinh hoạt khoa học cho các đối tượng bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, nhân viên thuộc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang. cụ thể như sau:

  1. Chủ trì: BS. CKII. Võ Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm Y tế
  2. Báo cáo viên: Bs CKII. Huỳnh Đình Lai, Trưởng khoa Nội Tim Mạch, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng
  3. Nội dung:

– Kiểm soát huyết áp toàn diện – Xu hướng mới điều trị cập nhật từ Hội Tim mạch học Việt Nam VNHA2022.

– Giải pháp tuân thủ trong điều trị bệnh Tăng huyết áp.

Chương trình sinh hoạt khoa học đạt hiệu quả cao với sự tham gia của hơn 70 nhân viên y tế , bao gồm Ban giám đốc; Nhân viên Khoa Nội tổng hợp truyền nhiễm, Khoa Khám bệnh, các khoa lâm sàng; Các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng thuộc các khoa, phòng, các phòng chức năng, khoa cận lâm sàng, Khoa YTCC&DD và nhân y tế phụ trách công tác điều trị, chăm sóc và quản lý bệnh tăng huyết áp tại 11 Trạm Y tế xã.

Một số hình ảnh tại chương trình sinh hoạt khoa học được ghi nhận

Tin, ảnh: BS Hoàng Thị Thanh Thúy