Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em