Tập huấn triển khai Thông tư 31/2021/TT-BYT của Bộ y tế “Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện”

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc điều dưỡng, tổ chức hoạt động điều dưỡng và nhiệm vụ của các chức danh chuyên môn trong chăm sóc người bệnh, chiều ngày 07/6 và 08/6 tại Hội trường tầng 3 Trung tâm Y tế Hoà Vang, tổ chức  tập huấn triển khai thực hiện Thông tư số 31/2021/TT-BYT “Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện”.

 Tham gia tập huấn có Ths. BsCKII Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng Điều dưỡng phát biểu chỉ đạo và quán triệt việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Thông tư cho tất cả các khoa, phòng trong bệnh viện.

Trưởng phòng điều dưỡng – CNĐD Đặng Thị Công trực tiếp triển khai, hướng dẫn các nội dung trong Thông tư và kế hoạch thực hiện cho tất cả Điều dưỡng, hộ sinh, y sĩ, kỹ thuật viên trực tiếp tham gia chăm sóc người bệnh và hộ lý hỗ trợ công tác chăm sóc người bệnh. Trong thời gian tập huấn các học viên được cập nhật các nội dung như: quy định nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc điều dưỡng, công tác tiếp nhận và nhận định người bệnh; việc xác định và thực hiện các can thiệp chăm sóc điều dưỡng; công tác đánh giá kết quả thực hiện các can thiệp, chăm sóc điều dưỡng; tổ chức hoạt động điều dưỡng và nhiệm vụ của các chức danh chuyên môn trong chăm sóc.

Cũng tại buổi tập huấn,  đã có những câu hỏi thắc mắc về các vấn đề chăm sóc điều dưỡng, can thiệp chăm sóc điều dưỡng và được tương tác trao đổi, giải đáp cụ thể. Qua đó không chỉ giúp mỗi học viên cập nhật, nắm chắc các nội dung chính quy định tại Thông tư số 31/2021/TT-BYT mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi điều dưỡng, mỗi đơn vị về vai trò, nhiệm vụ của điều dưỡng trong công tác chăm sóc người bệnh.

Sau buổi tập huấn, CNĐD – Đặng Thị Công nhấn mạnh các khoa lâm sàng cần: Tiếp tục nghiên cứu kỹ và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng quy định tại Thông tư số 31/2021/TT-BYT; căn cứ quy định tại Thông tư để triển khai các hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện nhằm đáp ứng chăm sóc người bệnh ngày càng tốt hơn./.

                                      PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG