Tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành Dân số – KHHGĐ cho cộng tác viên Dân số – Y tế năm 2019

Với mục đích nhằm nâng cao năng lực chuyên môn truyền thông vận động về Dân số và phát triển trong tình hình mới cho cộng tác viên Dân số – Y tế. Tăng cường hiệu quả hoạt động của cộng tác viên Dân số – Y tế trong việc thực hiện công tác Dân số – KHHGĐ trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Trong 3 ngày, từ ngày 17/6 đến 19/6/2019, Chi cục Dân số – KHHGĐ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang tổ chức 3 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành Dân số – KHHGĐ cho 105 cộng tác viên Dân số – Y tế của 11 xã.