Thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021

Tải file :

  1. Thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021
  2. Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức TTYT Hòa Vang năm 2021
  3. Danh sách trúng tuyển viên chức năm 2021