Thông báo Về việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế tại Thông báo số 2132/TB-TTYTHHV ngày 20 tháng 11 năm 2023

Danh mục: ĐÍNH KÈM THEO TB SỐ 2153 NGÀY 22.11.2023