Thư mời chào giá cung cấp phương tiện PCCC tại 11 Trạm Y tế xã thuộc TTYT huyện Hòa Vang

Chi tiết tại đây