Quyết định số 874/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Chi tiết: Quyết định về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử