Về việc yêu cầu báo giá thay thế linh kiện cho máy điện tim Nihon Kohden

Văn bản đính kèm