Monday, December 4, 2023

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

Hướng dẫn sử dụng dành cho Văn Thư: Tải về   Hướng dẫn sử dụng dành cho Chuyên viên: Tải về   Hướng dẫn sử dụng dành cho...

Trung tâm y tế Hòa Vang đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác...

Ngày 02 tháng 8 tại hội trường Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang với sự hiện diện của các lãnh đạo VNPT Đà...

Các văn bản liên quan đến trích xuất dữ liệu

1. Công văn 9324/BYT-BH 2. Công văn 3171/BYT-BH 3. Đặc tả dữ liệu của Bộ Y tế: /documents/10180/475711/dacta_lienthong_dulieu_v2.8.docx 4. Tài liệu của Bảo hiểm xã hội: /documents/10180/475711/TaiLieuCongTiepNhanBHYT.rar Tải đầy đủ nguồn:...