Saturday, May 18, 2024

VIDEO Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy năm 2017

https://www.youtube.com/watch?v=SUGmc_Y1Uek&t=41s

Huấn luyện và tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy tại...

Thực hiện kế hoạch số 707/KH-TTYTHV ngày 26 tháng 9 năm 2017 về việc Huấn luyện và tổ chức diễn tập phương án phòng...

Tập huấn An toàn Vệ sinh lao động năm 2017

Ngày 27 tháng 9 năm 2017 Trung tâm y tế huyện Hòa Vang đã phối hợp với Phân Viện bảo hộ lao động và...

Hội thi Rung Chuông Vàng

Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang vừa tổ chức Hội thi tay nghề Bác sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và...

Đại hội công đoàn Trung tâm Y tế Hòa Vang lần thứ 3, nhiệm...

Vừa qua, Công đoàn Trung tâm y tế Hòa Vang đã  tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có...