Danh sách đủ điều kiện xét tuyển viên chức 2017, và thời gian phát thẻ dự thi.