Hội nghị CBVC-NLĐ năm 2018

Chiều nay lúc 13 giờ 30 ngày 27/12/2017 phút tại Hội trường Trung tâm đã tổ chức Hội nghị CBVC-NLĐ năm 2018 và công tác thi đua khen thưởng cuối năm 2017.