Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang Học và làm theo Bác

Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang Học và làm theo Bác

“Tư tưởng, đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh” là nền tảng trong sự nghiệp xây dựng đội ngũ cán bộ của đất nước trong giai đoạn hiện nay và lại càng đặc biệt hơn đối với những người làm công tác y tế. Vì:

Theo Bác: “Người thầy thuốc vừa phải có đức, vừa phải có tài, trong nghề y thì y đức ( được hiểu là lòng nhân ái, yêu thương bệnh nhân) là cơ sở, là động lực thôi thúc người thầy thuốc tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Khi trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp của người thầy thuốc vững vàng, sẽ tác động trở lại y đức của người thầy thuốc”.

Đối với ngành Y tế thì có sự thuận lợi hơn vì chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thể hiện đầy đủ cả 3 vấn đề cốt lõi mà mỗi CCVC-NLĐ khi đã chọn ngành nghề Y thì phải học tập và làm theo, một cách toàn diện trên cả 3 phương diện: tư tưởng, đạo đức và phong cách.

Ý thức được điều đó, ngay sau khi chỉ thị 05 được ban hành đảng ủy TTYT đã kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai chỉ thị theo đúng kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy. Tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị cho toàn thể cán bô, đảng viên của Đảng bộ về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ thị 05. Đảng ủy cũng đã kịp thời chỉ đạo các chi bộ tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình hành động của Đảng ủy sát với nhiệm vụ của từng khoa, phòng, đội trạm; sát với những nhiệm vụ cụ thể công việc hằng ngày của mình, thông qua nội dung, hình thức đăng ký trong 12 buổi họp chi bộ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề hằng quý với phương châm mục tiêu duy nhất là: xem bệnh nhân, nhân dân là “khách hàng” để phục vụ và ngày hôm nay cố gắng làm tốt hơn ngày hôm qua.

Đảng ủy đã chỉ đạo chính quyền đưa nội dung của Chỉ thị 05 vào trong các cuộc họp giao ban hàng tháng của các khoa, phòng, trạm, đội, nhằm tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Để thực hiện tốt việc này, Đảng ủy đã tiến hành tổng kết chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc làm theo Bác, Chỉ thị 29 và chỉ thị 43 của Ban Thường vụ Thành ủy; Trong Hội nghị có chiếu phóng sự về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Từ đó, nêu lên những điểm mới, những yêu cầu trong chỉ thị 05 nhằm phát động phong trào thi đua thực hiện chỉ thi số 05-CT/TW một cách thiết thực như:

– Mỗi cán bộ đều đọc, tìm hiểu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc của Bác” và viết cảm nhận ngắn gọn và tâm đắc nhất sau khi đọc tác phẩm.

– Phát động phong trào mỗi CCVC-NLĐ của toàn Trung tâm thực hiện phương châm làm việc theo 3 tiêu chí: “Giảm lời nói, tăng hành động; Giảm lý do, tăng giải pháp; và Giảm phàn nàn, tăng nhiệt huyết”. 3 tiêu chí này được cán bộ, đảng viên ghi nhớ tại nơi làm việc của mình để thường xuyên nhắc nhở mình phục vụ người bệnh ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua.

– Toàn thể CCVC-NLĐ tiếp tục thực hiện Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” .

– Nhằm nâng cao năng lực quản lý công việc một cách chuyên nghiệp Trung tâm đã tổ chức cuộc thi “Sổ tay quản lý cá nhân sáng tạo, hiệu quả” năm 2017. Cụ thể có 42 cá nhân tham gia và có 02 giải tập thể, 02 giải nhất, 03 giải nhì, 02 giải ba và 06 giải khuyến khích.

– Đảng bộ Trung tâm tiếp tục duy trì thực hiện giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo được các CCVC-NLĐ tham gia hưởng ứng tích cực, hiệu quả như cuộc vận động “Mỗi tổ chức cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo”;

– Triển khai Kế hoạch số 269/KH-TTYT về triển khai tháng hành động đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Vang với 10 chương trình hành động hiệu quả thiết thực với nhiều công việc cụ thể.

– Trong năm 2018, Trung tâm đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các công việc đã làm tốt trong những năm trước và đặt ra 5 nhiệm vụ mới phải hoàn thành để làm tiền đề cho việc thực hiện Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của các cấp về đổi mới công tác Y tế cơ sở trong tình hình mới. Đồng thời, Đảng bộ sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát và cùng tham gia các nội dung mà các chi bộ đã đăng ký sinh hoạt trong năm. Từ đầu năm 100% CCVC-NLĐ tự viết tay đăng ký cam kết về thực hiện các nhiệm vụ gồm: Ưu điểm cần tiếp tục phát huy, khuyết điểm cần khắc phục, đăng ký ít nhất 3 nhiệm vụ và công việc phải hoàn thành trong năm, mỗi đơn vị phải có đề tài NCKH hoặc sáng kiến cải tiến mà phục vụ cho công việc của đơn vị trong năm. Các bảng đăng ký này có cam kết của các thủ trưởng các đơn vị giám sát đánh giá sau 6 tháng và sau 1 năm làm cơ sở để đánh giá phân loại CCVC-NLĐ cuối năm.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tiếp tục triển khai Nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, nhưng luôn xem Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là biện pháp “Xây để Chống”,  thiết nghĩ đây là điều kiện vô cùng thuận lợi, là cơ sở để đơn vị đẩy mạnh hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế vừa hồng vừa chuyên.

    Việc thực hiện chỉ thị Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  cần phải để toàn bộ cán bộ đảng viên và nhân viên hưởng ứng tích cực, nâng cao tinh thần tự giác, gắn với các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Cách làm phải luôn suy nghĩ sáng tạo phù hợp với lứa tuổi, đặc điểm công việc của mỗi khoa phòng, trạm đội, nhưng quan trọng nhất là phải làm thường xuyên và lồng ghép trong tất cả các hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới để thực hiện tốt hơn nữa nội dung của Chỉ thị.

Tuy kết quả đạt được chưa được như sự mong đợi, nhưng có lẽ phần thưởng đem lại cho Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang sau 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05là sự chuyển biến trong cách nghĩ, cách làm của người làm công tác y tế, đặc biệt là “sự hài lòng của người bệnh”. Trong năm 2018 và những năm tiếp theo đảng ủy sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời sẽ đưa ra những sáng kiến, giải pháp thiết thực, gần gũi, dễ thực hiện, với tinh thần thường xuyên liên tục cải tiến. Với mục tiêu xây dựng Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang ngày một phát triển đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện.