Thông báo về việc phát hành Hồ sơ yêu cầu Gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 cho Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2022

Kính gửi: Các nhà thầu

Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-SYT ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 cho Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2022;

Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang thông báo kế hoạch triển khai phát hành Hồ sơ yêu cầu mua sắm trực tiếp Gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 cho Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2022 với những nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 cho Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2022.

2. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: mua sắm trực tiếp, theo từng mặt hàng.

– Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: tháng 3 năm 2022

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

6. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 09 giờ 00 ngày 18 tháng 3 năm 2022, đến trước 9 giờ 00 ngày 25 tháng 3 năm 2022.

7. Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Phòng TCKT , Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang. Địa chỉ: Thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

8. Danh sách công ty được phát hành Hồ sơ yêu cầu:

– Công ty cổ phần Tâm Định

– Công ty cổ phần Công nghệ y tế Phương Tây

– Công ty TNHH thiết bị y tế Minh Tâm

– Công ty TNHH Dược phẩm Lan Tiến

Vậy, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang thông báo để Nhà thầu có liên quan được biết và thực hiện. Trân trọng./.

Tải file:

Thông báo phát hành HSYC

Phụ lục HSYC