Hội nghị Mạng lưới An toàn – vệ sinh

Vào chiều ngày 22/8/2017 thực hiện Kế hoạch số 866/KH-TTYTHV ngày 31/12/2016 của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang về An toàn – vệ sinh lao động, Trung tâm đã tổ chức Hội nghị Mạng lưới An toàn – vệ sinh viên Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2017, tham dự hội nghị có Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Bộ phận An toàn – vệ sinh lao động và các thành viên của Mạng lưới an toàn – vệ sinh viên Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.