Thư mời chào giá dịch vụ thẩm định giá các vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất bổ sung phục vụ khám chữa bệnh cho Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2023

PHỤ LỤC DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, SINH PHẨM, HÓA CHẤT ĐẶC THÙ BỔ SUNG CHO TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÒA VANG NĂM 2023

(Đính kèm theo Công văn số 795 /TTYTHHV-KD ngày 16 tháng 05 năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang)

Tải file tại đây

Tải phụ lục tại đây