Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018

Lúc 15h00 ngày 18 tháng 5 năm 2018 tại Bệnh viện Đa Khoa Hòa Vang đã diễn ra Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 với chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ Đảng viên, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do đồng chí Nguyễn Đại Vĩnh, Bí Thư Đảng bộ Trung Tâm Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.