Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện công tác y tế năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Hôm nay ngày 02/01/2024 (Thứ 3) lúc 14h00 tại Hội trường tầng 3, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình thực hiện công tác y tế năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Chủ trì: Bs. CKII. Võ Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm

Thành phần tham dự:

– BCH Đảng Ủy Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang;

– Ban giám đốc Trung tâm Y tế;

– Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng, phó, Điều dưỡng trưởng các khoa lâm sàng, cận lâm sàng; Trưởng, phó các khoa, phòng Khối Dự phòng; Trưởng 11 Trạm Y tế xã.

Chương trình Hội nghị đã báo cáo các nội dung:

Báo cáo hoạt động chuyên môn năm 2023 báo cáo về các nội dung Công tác y tế dự phòng, Các chương trình mục tiêu y tế, Tình hình công tác y tế khối bệnh viện, Tình hình thực hiện công tác y tế tại trạm y tế, kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo công tác tài chính của phòng Tài chính kế toán

Tiếp theo là phần tham luận của 4 đơn vị:

1. Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ: Giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số tại Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang

2. Khoa Khám bệnh: Giải pháp nâng cao công tác thu hút bệnh nhân đến khám và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Hoà Vang.

3. Khoa Nội tổng hợp – Truyền nhiễm: Giải pháp nâng cao công tác thu dung khám và điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa huyện Hoà Vang.

4. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm số 1 năm 2023 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024..

5. Trạm Y tế xã Hoà Tiến: Giải pháp thực hiện tốt Bộ Tiêu chí Quốc gia y tế xã giai đoạn đến năm 2030.

Cuối cùng là phần khen thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Chủ trì: Bs. CKII. Võ Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm
Khen thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.